هاست 512 مگابایت
7,300 تومان ماهانه
 • 512 مگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • حداکثر 3 عدد اکانت FTP
 • حداکثر 3 عدد اکانت ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • 2 عدد پارک دامنه
 • 3 عدد دامنه‌ی اضافه
 • ندارد دسترسی CGI
 • ندارد دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 1 گیگابایت
10,500 تومان ماهانه
 • ۱ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۸۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • حداکثر ۴ عدد اکانت FTP
 • حداکثر ۴ عدد اکانت ایمیل
 • 1۳ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • ۳ عدد پارک دامنه
 • ۴ عدد دامنه‌ی اضافه
 • ندارد دسترسی CGI
 • ندارد دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 2 گیگابایت
13,000 تومان ماهانه
 • ۲ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • حداکثر ۵ عدد اکانت FTP
 • حداکثر ۵ عدد اکانت ایمیل
 • 1۶ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • ۴ عدد پارک دامنه
 • ۵ عدد دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
 • ندارد دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 5 گیگابایت
20,500 تومان ماهانه
 • ۵ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۲۰ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
 • ندارد دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 10 گیگابایت
26,000 تومان ماهانه
 • ۱۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۱ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۲۵ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
 • ندارد دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 20 گیگابایت
37,500 تومان ماهانه
 • ۲۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۲.۵ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۳۵ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
 • سفارش سه ماهه دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان
هاست 50 گیگابایت
58,500 تومان ماهانه
 • ۵۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۵ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت سرعت خواندن و نوشتن فایل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۵۰ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
 • سفارش سه ماهه دامنه‌ی رایگان ir
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • دارد زیردامنه رایگان