تندر 512
شروع از 98,000 تومان ماهانه
 • 512 مگابایت رم DDR4
 • 1 هسته سی‌پی‌یو
 • ۲۰ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 1
شروع از 128,000 تومان ماهانه
 • 1 گیگابایت رم DDR4
 • 1 هسته سی‌پی‌یو
 • ۲۵ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 2
شروع از 165,000 تومان ماهانه
 • 2 گیگابایت رم DDR4
 • 2 هسته سی‌پی‌یو
 • 3۵ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 4
شروع از 229,000 تومان ماهانه
 • 4 گیگابایت رم DDR4
 • 2 هسته سی‌پی‌یو
 • 50 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 6
شروع از 309,000 تومان ماهانه
 • 6 گیگابایت رم DDR4
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 70 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 8
شروع از 409,000 تومان ماهانه
 • 8 گیگابایت رم DDR4
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 100 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 12
شروع از 569,000 تومان ماهانه
 • 12 گیگابایت رم DDR4
 • ۴ هسته سی‌پی‌یو
 • 150 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
تندر 16
شروع از 749,000 تومان ماهانه
 • 16 گیگابایت رم DDR4
 • ۴ هسته سی‌پی‌یو
 • 200 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آلمان لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل