تماس با فراهاست

فراهاست از طریق تیکت، ایمیل و تماس تلفنی مشتاقانه آمادهٔ شنیدن صدای گرم شماست.

راه های ارتباطی

email
support

تماس با ما

جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فراهاست، لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

نام و نام خانوادگی