ثبت دامنه در فراهاست

خدمات دامنه فراهاست

یکی ازمهم‌ترین خدمات فراهاست، ارائهٔ خدمات ثبت، تمدید و انتقال انواع پسوندهای دامنه ملی و بین‌المللی است.
از اهداف اصلی فراهاست ثبت دامنه ارزان با حفظ تمام اصول لازم جهت جلوگیری از تحریم می‌باشد.
با خیال راحت می‌توانید ثبت و حفاظت از دامنهٔ کسب و کارتان را به فراهاست بسپارید.

محبوب‌ترین پسوندها

هیچ‌گاه پسوندهای معروف com و net و org جایگزینی نخواهند داشت. فراهاست با ثبت ارزان دامنه‌های محبوب در کنار شماست.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
com 462,000 472,000 462,000
net 510,000 510,000 510,000
org 514,000 514,000 514,000
info 580,000 849,000 784,000

ارزان‌ترین پسوندها

فراهاست همیشه ارزان‌ترین پسوندها را برای شما آماده می‌کند. ثبت دامنه ارزان به معنی واقعی را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
ir 16,000 16,000 16,000
top 79,000 202,000 202,000
cfd 89,000 421,000 429,000
site 99,000 1,039,000 1,039,000
pw 99,000 804,000 804,000

سایر پسوندها

قصد ثبت پسوند دیگری دارید؟ هنوز پیشنهادات جذابی برای شما داریم.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
de 206,000 153,000 153,000
win 232,000 232,000 165,000
download 232,000 232,000 165,000
bid 232,000 232,000 165,000
trade 232,000 232,000 165,000
men 232,000 232,000 165,000
date 232,000 232,000 165,000
nl 234,000 234,000 234,000
eu 235,000 222,000 235,000
ru 245,000 316,000 0
icu 286,000 286,000 286,000
tk 312,000 312,000 312,000
ch 314,000 314,000 314,000
in 324,000 324,000 324,000
us 337,000 337,000 337,000
name 346,000 346,000 346,000
sbs 353,000 353,000 353,000
link 378,000 378,000 378,000
it 383,000 262,000 262,000
cc 415,000 415,000 415,000
business 425,000 425,000 425,000
company 425,000 425,000 425,000
click 427,000 427,000 427,000
review 431,000 431,000 298,000
one 432,000 432,000 432,000
gq 453,000 453,000 453,000
im 454,000 454,000 454,000
mobi 460,000 460,000 460,000
art 467,000 467,000 467,000
tel 467,000 467,000 467,000
xyz 482,000 586,000 497,000
monster 497,000 497,000 497,000
asia 519,000 519,000 519,000
hair 573,000 573,000 573,000
dev 574,000 574,000 574,000
ca 583,000 583,000 583,000
club 628,000 628,000 628,000
id 654,000 654,000 1,004,000
rip 679,000 679,000 679,000
me 685,000 685,000 685,000
app 688,000 688,000 688,000
gift 692,000 692,000 692,000
biz 709,000 709,000 709,000
blue 744,000 744,000 744,000
pink 744,000 744,000 744,000
pet 744,000 744,000 744,000
kim 744,000 744,000 744,000
red 744,000 744,000 744,000
website 779,000 779,000 779,000
fun 779,000 779,000 779,000
cloud 779,000 779,000 528,000
email 784,000 784,000 784,000
photos 784,000 784,000 784,000
city 784,000 784,000 784,000
center 784,000 784,000 784,000
supply 784,000 784,000 784,000
pro 784,000 784,000 784,000
run 797,000 797,000 797,000
network 799,000 799,000 799,000
space 815,000 815,000 815,000
best 860,000 860,000 860,000
live 905,000 905,000 905,000
news 905,000 905,000 905,000
wiki 987,000 987,000 987,000
financial 1,005,000 1,941,000 1,941,000
earth 1,023,000 1,243,000 1,023,000
ga 1,032,000 1,032,000 1,032,000
photo 1,039,000 1,039,000 1,039,000
love 1,039,000 1,039,000 1,039,000
blog 1,039,000 1,039,000 1,039,000
horse 1,039,000 1,039,000 1,039,000
help 1,081,000 1,081,000 1,081,000
ooo 1,147,000 1,147,000 1,147,000
co 1,163,000 1,167,000 1,163,000
life 1,186,000 1,186,000 1,186,000
academy 1,186,000 1,186,000 1,186,000
land 1,186,000 1,186,000 1,186,000
wtf 1,186,000 1,186,000 1,186,000
computer 1,186,000 1,186,000 1,186,000
media 1,186,000 1,186,000 1,186,000
zone 1,186,000 1,186,000 1,186,000
exchange 1,186,000 1,186,000 1,186,000
direct 1,186,000 1,186,000 1,186,000
world 1,201,000 1,201,000 1,201,000
chat 1,201,000 1,201,000 1,201,000
show 1,201,000 1,201,000 1,201,000
engineer 1,222,000 1,222,000 1,222,000
sale 1,222,000 1,222,000 1,222,000
shop 1,247,000 1,247,000 1,247,000
market 1,258,000 1,258,000 1,258,000
rest 1,299,000 1,299,000 1,299,000
online 1,299,000 1,299,000 1,299,000
actor 1,385,000 1,385,000 1,385,000
buzz 1,404,000 1,404,000 1,404,000
lgbt 1,790,000 1,790,000 1,790,000
tech 1,818,000 1,818,000 1,818,000
ae 1,893,000 1,893,000 1,893,000
pizza 1,956,000 1,956,000 1,956,000
store 2,078,000 2,078,000 2,078,000
io 2,211,000 2,211,000 2,211,000
press 2,546,000 2,546,000 2,546,000
poker 2,610,000 2,610,000 2,610,000
green 2,791,000 2,791,000 2,791,000
bio 2,791,000 2,791,000 2,791,000
aero 3,275,000 3,275,000 3,275,000
host 3,377,000 3,377,000 3,377,000
film 3,923,000 3,923,000 3,923,000
adult 3,965,000 3,965,000 3,965,000
xxx 3,965,000 3,965,000 3,965,000
jobs 5,527,000 5,527,000 5,527,000
hosting 16,222,000 16,222,000 16,222,000