ثبت دامنه در فراهاست

خدمات دامنه فراهاست

یکی ازمهم‌ترین خدمات فراهاست، ارائهٔ خدمات ثبت، تمدید و انتقال انواع پسوندهای دامنه ملی و بین‌المللی است.
از اهداف اصلی فراهاست ثبت دامنه ارزان با حفظ تمام اصول لازم جهت جلوگیری از تحریم می‌باشد.
با خیال راحت می‌توانید ثبت و حفاظت از دامنهٔ کسب و کارتان را به فراهاست بسپارید.

محبوب‌ترین پسوندها

هیچ‌گاه پسوندهای معروف com و net و org جایگزینی نخواهند داشت. فراهاست با ثبت ارزان دامنه‌های محبوب در کنار شماست.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
info 104,000 642,000 593,000
com 299,000 327,000 315,000
net 359,000 376,000 376,000
org 369,000 379,000 379,000

ارزان‌ترین پسوندها

فراهاست همیشه ارزان‌ترین پسوندها را برای شما آماده می‌کند. ثبت دامنه ارزان به معنی واقعی را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
ir 12,000 12,000 12,000
xyz 41,000 331,000 331,000
space 41,000 602,000 602,000
fun 41,000 575,000 575,000
pw 41,000 607,000 607,000
site 41,000 767,000 767,000
top 49,000 149,000 149,000
website 57,000 575,000 575,000
icu 64,000 211,000 211,000
online 79,000 958,000 958,000
store 79,000 1,534,000 1,534,000
cfd 93,000 312,000 312,000

سایر پسوندها

قصد ثبت پسوند دیگری دارید؟ هنوز پیشنهادات جذابی برای شما داریم.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
men 227,000 227,000 227,000
win 227,000 227,000 227,000
bid 227,000 227,000 227,000
date 227,000 227,000 227,000
trade 227,000 227,000 227,000
tk 232,000 232,000 232,000
in 241,000 241,000 241,000
us 249,000 249,000 249,000
name 255,000 255,000 255,000
company 260,000 260,000 260,000
sbs 260,000 260,000 260,000
de 269,000 269,000 269,000
business 270,000 270,000 270,000
one 275,000 275,000 275,000
link 279,000 279,000 279,000
cc 306,000 306,000 306,000
nl 322,000 322,000 322,000
click 323,000 323,000 323,000
eu 341,000 341,000 341,000
review 341,000 341,000 341,000
gq 342,000 342,000 342,000
art 345,000 345,000 345,000
tel 345,000 345,000 345,000
mobi 347,000 347,000 347,000
monster 362,000 362,000 362,000
ru 368,000 295,000 171,000
asia 383,000 383,000 383,000
club 394,000 394,000 394,000
hair 423,000 423,000 423,000
dev 423,000 423,000 423,000
ch 428,000 437,000 437,000
ca 433,000 433,000 433,000
biz 483,000 483,000 483,000
id 494,000 494,000 758,000
rip 501,000 501,000 501,000
app 508,000 508,000 508,000
gift 511,000 511,000 511,000
pet 513,000 513,000 513,000
blue 513,000 513,000 513,000
kim 513,000 513,000 513,000
red 513,000 513,000 513,000
pink 513,000 513,000 513,000
im 532,000 532,000 532,000
photos 540,000 540,000 540,000
supply 540,000 540,000 540,000
city 540,000 540,000 540,000
run 540,000 540,000 540,000
center 540,000 540,000 540,000
cloud 575,000 575,000 575,000
pro 579,000 579,000 579,000
email 592,000 592,000 592,000
network 603,000 603,000 603,000
best 635,000 635,000 635,000
it 684,000 684,000 684,000
news 684,000 684,000 684,000
live 684,000 684,000 684,000
wiki 728,000 728,000 728,000
me 759,000 759,000 759,000
financial 759,000 1,466,000 1,401,000
download 766,000 766,000 482,000
co 767,000 767,000 767,000
love 767,000 767,000 767,000
blog 767,000 767,000 767,000
horse 767,000 767,000 767,000
photo 767,000 767,000 767,000
ga 779,000 779,000 779,000
help 798,000 798,000 798,000
market 810,000 810,000 810,000
life 810,000 810,000 810,000
world 810,000 810,000 810,000
earth 817,000 801,000 801,000
wtf 829,000 829,000 829,000
academy 829,000 829,000 829,000
direct 829,000 829,000 829,000
exchange 829,000 829,000 829,000
computer 829,000 829,000 829,000
show 829,000 829,000 829,000
sale 829,000 829,000 829,000
chat 829,000 829,000 829,000
engineer 829,000 829,000 829,000
land 829,000 829,000 829,000
zone 829,000 829,000 829,000
ooo 847,000 847,000 847,000
media 896,000 896,000 896,000
shop 920,000 920,000 920,000
rest 958,000 958,000 958,000
actor 1,022,000 1,022,000 1,022,000
buzz 1,037,000 1,037,000 1,037,000
lgbt 1,339,000 1,339,000 1,339,000
tech 1,342,000 1,342,000 1,342,000
pizza 1,389,000 1,389,000 1,389,000
ae 1,407,000 1,407,000 1,407,000
io 1,422,000 1,422,000 1,422,000
poker 1,574,000 1,574,000 1,574,000
press 1,879,000 1,879,000 1,879,000
green 1,917,000 1,917,000 1,917,000
bio 1,951,000 1,951,000 1,951,000
aero 2,434,000 2,434,000 2,434,000
host 2,493,000 2,493,000 2,493,000
adult 2,927,000 2,927,000 2,927,000
xxx 2,927,000 2,927,000 2,927,000
film 2,963,000 2,963,000 2,963,000
jobs 4,108,000 4,108,000 4,108,000
hosting 11,975,000 11,975,000 11,975,000