ثبت دامنه در فراهاست

خدمات دامنه فراهاست

یکی ازمهم‌ترین خدمات فراهاست، ارائهٔ خدمات ثبت، تمدید و انتقال انواع پسوندهای دامنه ملی و بین‌المللی است.
از اهداف اصلی فراهاست ثبت دامنه ارزان با حفظ تمام اصول لازم جهت جلوگیری از تحریم می‌باشد.
با خیال راحت می‌توانید ثبت و حفاظت از دامنهٔ کسب و کارتان را به فراهاست بسپارید.

محبوب‌ترین پسوندها

هیچ‌گاه پسوندهای معروف com و net و org جایگزینی نخواهند داشت. فراهاست با ثبت ارزان دامنه‌های محبوب در کنار شماست.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
com 344,000 355,000 344,000
net 399,000 399,000 399,000
org 399,000 399,000 399,000
info 469,000 687,000 635,000

ارزان‌ترین پسوندها

فراهاست همیشه ارزان‌ترین پسوندها را برای شما آماده می‌کند. ثبت دامنه ارزان به معنی واقعی را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
ir 13,000 13,000 13,000
xyz 49,000 330,000 330,000
pw 49,000 651,000 651,000
space 49,000 646,000 646,000
site 49,000 823,000 823,000
fun 49,000 617,000 617,000
top 59,000 160,000 160,000
website 69,000 617,000 617,000

سایر پسوندها

قصد ثبت پسوند دیگری دارید؟ هنوز پیشنهادات جذابی برای شما داریم.

پسوند ثبت سالانه (تومان) تمدید سالانه (تومان) انتقال به فراهاست (تومان)
de 159,000 118,000 118,000
nl 164,000 164,000 164,000
eu 168,000 158,000 168,000
icu 227,000 227,000 227,000
bid 243,000 243,000 243,000
men 243,000 243,000 243,000
date 243,000 243,000 243,000
trade 243,000 243,000 243,000
win 243,000 243,000 243,000
ch 247,000 247,000 247,000
tk 248,000 248,000 248,000
in 258,000 258,000 258,000
us 267,000 267,000 267,000
name 274,000 274,000 274,000
company 279,000 279,000 279,000
sbs 279,000 279,000 279,000
business 289,000 289,000 289,000
one 295,000 295,000 295,000
it 296,000 203,000 203,000
link 299,000 299,000 299,000
cc 329,000 329,000 329,000
cfd 335,000 335,000 335,000
click 346,000 346,000 346,000
review 366,000 366,000 366,000
gq 366,000 366,000 366,000
im 367,000 367,000 367,000
art 370,000 370,000 370,000
tel 370,000 370,000 370,000
mobi 372,000 372,000 372,000
monster 389,000 389,000 389,000
ru 395,000 316,000 183,000
club 404,000 404,000 404,000
asia 411,000 411,000 411,000
hair 454,000 454,000 454,000
dev 454,000 454,000 454,000
ca 464,000 464,000 464,000
me 485,000 485,000 485,000
biz 518,000 518,000 518,000
id 529,000 529,000 813,000
rip 538,000 538,000 538,000
app 545,000 545,000 545,000
gift 548,000 548,000 548,000
blue 550,000 550,000 550,000
pink 550,000 550,000 550,000
kim 550,000 550,000 550,000
red 550,000 550,000 550,000
pet 550,000 550,000 550,000
run 579,000 579,000 579,000
photos 579,000 579,000 579,000
city 579,000 579,000 579,000
center 579,000 579,000 579,000
supply 579,000 579,000 579,000
cloud 617,000 617,000 617,000
pro 621,000 621,000 621,000
email 634,000 634,000 634,000
network 647,000 647,000 647,000
best 682,000 682,000 682,000
news 733,000 733,000 733,000
live 733,000 733,000 733,000
wiki 782,000 782,000 782,000
financial 813,000 1,571,000 1,501,000
download 822,000 822,000 517,000
co 823,000 823,000 823,000
blog 823,000 823,000 823,000
horse 823,000 823,000 823,000
photo 823,000 823,000 823,000
love 823,000 823,000 823,000
ga 835,000 835,000 835,000
help 856,000 856,000 856,000
life 869,000 869,000 869,000
world 869,000 869,000 869,000
market 869,000 869,000 869,000
earth 876,000 858,000 858,000
computer 890,000 890,000 890,000
chat 890,000 890,000 890,000
exchange 890,000 890,000 890,000
direct 890,000 890,000 890,000
academy 890,000 890,000 890,000
engineer 890,000 890,000 890,000
zone 890,000 890,000 890,000
wtf 890,000 890,000 890,000
land 890,000 890,000 890,000
sale 890,000 890,000 890,000
show 890,000 890,000 890,000
ooo 909,000 909,000 909,000
media 960,000 960,000 960,000
shop 987,000 987,000 987,000
rest 1,029,000 1,029,000 1,029,000
online 1,029,000 1,029,000 1,029,000
actor 1,097,000 1,097,000 1,097,000
buzz 1,112,000 1,112,000 1,112,000
lgbt 1,434,000 1,434,000 1,434,000
tech 1,440,000 1,440,000 1,440,000
pizza 1,490,000 1,490,000 1,490,000
io 1,523,000 1,523,000 1,523,000
ae 1,581,000 1,581,000 1,581,000
store 1,646,000 1,646,000 1,646,000
poker 1,687,000 1,687,000 1,687,000
press 2,017,000 2,017,000 2,017,000
green 2,058,000 2,058,000 2,058,000
bio 2,094,000 2,094,000 2,094,000
aero 2,608,000 2,608,000 2,608,000
host 2,675,000 2,675,000 2,675,000
adult 3,141,000 3,141,000 3,141,000
xxx 3,141,000 3,141,000 3,141,000
film 3,175,000 3,175,000 3,175,000
jobs 4,401,000 4,401,000 4,401,000
hosting 12,851,000 12,851,000 12,851,000